تاریخچه شرکت

درباره ما

درباره اوران ویزا بدانید

  • تاریخ شروع سال1396چشم انداز اوران ویزا اورامان با بکارگیری جدیدترین تکنولوژیهای روز ، دسترسی به بانکهای اطلاعاتی روزآمد جهانی مرتبط و با بکارگیری کارکنان مجرب و فرهیخته ، خدمات روزآمد با برترین کیفیت و سرعت را در کشور ارائه خواهد داد
    timeline-image
  • ماموریت مااین سازمان با ارائه خدمات مشاوره متناسب با نیاز مشتریان با استفاده از دانش و اطلاعات روزآمد ، تصمیم سازی و تصمیم گیری را برای مشتریان تسهیل نموده و آنها را در عملی ساختن تصمیم خود با ارائه خدمات اخذ ویزا همراهی مینماید.آن اهتمام بعمل اورند و همیشه بخاطر داشته باشند که بزرگترین رسالت سازمان، تحقق منفعت مشتریان خواهد بود و دستیابی به اهداف این سازمان در صورت ارائه خدمات مناسب و به موقع به مشتریان امکان پذیر خواهد بود.
    timeline-image
  • سخن مدیرعاملبی تردید تحقق سیاست های مذکور، نیازمند آن است که سرمایه انسانی از تعهد، هم ارزشی و همراهی صمیمانه برخوردار باشند. لذا اینجانب مدیرعامل اورامان کاروان، تعهد به رعایت الزامات قانونی و استانداردهای فوق را اعلام میدارم و همچنین از تیم اوران ویزا میخواهم که مسولانه و متعهدانه در رعایت اصل منشور اخلاقی کوشش کنند و نسبت به درک عمیق خط مشی ها و اجرای اثربخش و با کیفیت آن اهتمام بعمل اورند و همیشه بخاطر داشته باشند که بزرگترین رسالت سازمان، تحقق منفعت مشتریان خواهد بود و دستیابی به اهداف این سازمان در صورت ارائه خدمات مناسب و به موقع به مشتریان امکان پذیر خواهد بود.